Trường Mầm non Thanh Xuân Bắc

Nội dung trang chủ 10/10 144 Array
 

Trường Mầm non Thanh Xuân Bắc

- Thời gian  : 2015
- Địa điểm   : Phường Thanh Xuân Bắc - Quận Thanh Xuân

TỔNG QUAN DỰ ÁN

- Diện tích xây dựng : 7188 m2
- Số tầng : 04 tầng 
- Số lớp : 25 lớp

logo

TẦNG 1, NHÀ N6C, KHU ĐÔ THỊ TRUNG HÒA NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI
TEL : 04 2214 7884 FAX : 04 3556 0854